Domprovsten
Domkapitlet

Kannikkeboliger

Domprovster

Provstedømmets økonomi

Billedet viser Domprovstegården. Billedet herunder viser provsteseglet. 

   

Domprovstiet blev ledet af provsten (præpositus) eller domprovsten (titler, der er bevaret til i dag, men som i dag har et andet indhold). Domprovsten var kapitlets næstformand (formand i Roskilde modsat andre stifter var dekanen). Domprovstiet tog sig af kapitlets indre forvaltning, forholdet mellem og ansættelse af menige kannikker. Domprovsten boede tæt ved Domkirken nord for på den grund, hvor Domprovstegården ligger stadigvæk.

Domprovsten måtte forpligte sig til at underholde i alt 2 disciple fra Latinskolen.