Domprovster
Domkapitlet
Domprovsten

Provstedømmets økonomi

Billedet viser Domprovstegården.  Og seglet er domprovsternes. Det viser to sørgende ved siden af Jesus på korset.

   

Domprovster ved Domkirken:
- 1130 Bruno er den ældst kendte provst, som døde mellem 1125 og 1130
Ca. 1130-1158 Domprovst Herman (og landprovst Isak)
1158-1177 I dette tidsrum må der være mindst én domprovst, vi ikke kender navnet på.
1177 - 1201 Anders Sunesen
1201 - ?? Toke Stigsen
?? - 1227 Ako /Åge død 20/8 1227
12271238 Nikolaus /Niels død 25/3 1238
12381241 Petrus Inguari /Peter Ingvorsen død 28/9 1241
12411274 Petrus Unæson /Peter Unesen død 13/3 1274. 
12741280 Tyge /Tyge Jurisson død 29/3 1280
1274 - 1289 Jens Grand
1289 - 1295 Andreas Jonsun dør 26/6 1295
1295 - 1305  Peder Saxesen 
1305 - 1314  Johannes Glumsyo / Jens Glumsø dør 17/5 1314.
1314 - 1331 Provst Skelm Pedersen dør 23/9 1331. Måske er embedet herefter vakant (ledigt), for næste provst tiltræder ikke før 1333. Men der kan også i perioden have været en provst, vi ikke kender.
1333 - 1343 Provst er magister Henrik.
1343 - 1371  Jens af "Kapelgården", Johannes de Capella dør 6/5 1371.
1371 - 1384  Johannes Hennichini /  Jens Henningsen dør 19/9 1387
1384 - 1387  Niels Bille
1387 - 1398 Jacob Henningsen (Hennekinsen)
1398 -1401 Jakob Knudsen
1401 - ca. 1413 Christian (Christiern) Henningsen  
ca. 1413 - 1441 Jens Pedersen Jernskæg
1441 - 1448 Oluf Daa
1448 - 1449 Olaf Jensen
1449 - 1461  Oluf Mortensen Baden
Omkring 1493 Hans Claussen
- 1510 Erik Walkendorf

Efter reformationen blev der udnævnt kanniker, der fik embederne som løn for tjenester for staten. Blandt disse havde nogle også titlen provst (og indtægterne fra provstedømmet). Følgende kan nævnes:

Provster opført med dato og år for dødsfaldet er opført på kapitlets anniversarieliste.

Listen her er, som det fremgår, langt fra komplet, og måske kan den ikke blive det. Men ved du noget, jeg ikke ved, vil finn@gaunaa.com gerne kontaktes.