Ærkedegn Niels Bille

Andre af slægten

Ærkedegne

Provster

Degnedømmets økonomi

Slægtens stamtavle

Magister Niels Bille (* før 1359 † ca. 1428) var ærkedegn i Roskilde senest fra 1420. Da lejede han nemlig en gård og mølle i Svogerslev af en slægtning. 1384-87 var han provst ved kapitlet. Så træder han tilbage for senere at blive ærkedegn (et lavere embede end provstens). Han var af Billeslægten og hans bror, ærkebisp Peder Lykke, havde tidligere været ærkedegn i Roskilde.