1420             Svogerslev 

Ejerforhold

Bille-ætten

Strædet har sammen Svogerslev Kirkevej og Bygaden været de gamle landsbygader i Svogerslev. Det må derfor antages, at vejene er lige så gamle som landsbyen selv.

Niels Esbernsen Bille af Hallelev (død 1438) udlejede til sine frænder Peder Lykke (død 1436, ærkebisp i Lund) og Niels Bille (død 1428, ærkedegn i Roskilde) på deres livstid en gård i Svogerslev plus møllen. Han havde købt gården af den afdøde biskop i Roskilde, Peder Jensen Lodehat (død 1416).

 

Billeslægten nævnes igen senere, nemlig i et testamente fra 1507, hvor Peder Bille til Svanholm arvede gården efter sin mor Sidsel Ovesdatter Lunge (død 1503), der havde haft strøgods over hele Sjælland under sin hovedgård Egede i Faxe herred. Vi ved dog fra et skiftebrev fra 1497, at hun havde arvet det efter sin mand Torben Bille, der døde 1465. Han var søn af Bent Jonsen Bille, en bror til Peder Lykke og Niels Bille. Så mon ikke det er samme gård, vi taler om.