Peder Jensen Lodehat
Peder Jensen Lodehat
Gjorslev

Segl

Slægtens stamtavle

Peder Jensen Lodehats ligsten i Domkirken. Tegningen er så speciel, at der nok er tale om portrætlighed. Peder Jensen udrettede ikke kun noget for landet, men også for kirken i Roskilde. I tilknytning til bispestolens store godsbesiddelser på Stevns byggede han borgen Gjorslev.

Da Skt. Sigrids Kapel blev gjort til begravelse for Trolleslægten, undså man sig ikke for at krænke bispens grav. Man fandt ham iført fuldt ornat og med krumstaven i hånd. Gravstenen blev flyttet til koromgangen. Ved den lejlighed er den muligvis blevet brudt i to stykker. Alligevel er det en af kirkens mest bemærkelsesværdige gravminder. Man ser bispen afbildet i legemsstor figur, til højre for ham domkirkens våben og til venstre hans fædrene våben med et skægget mandshoved og en ejendommelig hat, som er kaldt lodehat eller jødehat. Slægten har dog næppe båret navnet Lodehat. Ejendommeligt er selve bispebilledet. Det er ikke som på andre gravsten blot en maske. Alt taler for, at man har tilstræbt at lave et portræt. Peder Jensen har haft store og myndige træk, men også været lidt skævhovedet. På dronning Margrethes sarkofag har restauratoren, billedhugger Aarsleff, skabt et individuelt billede af ham ved at benytte træk fra gravstenen her. Bisp Peder er nævnt i Roskildekirkens anniversarium.