1420

Biskop Jens Andersen Lodehat anskaffer Domkirkens korstole.

Agnete klosters priorinde er nok ikke længere Kristine Henriksdatter. Den evige vikar Jens Jacobsen ophører med at være forstander og afløses af kannikken Morten Jensen.

Ærkedegn Niels Lunge bliver biskop i Strängnäs. Ny ærkedegn bliver Niels Bille.

Flere af slægten Bille får anpart i gods i Svogerslev.

Forrige år    Næste     Kort  Register  Tidstavle