1419

  

Kong Erik af Pommern bekræfter Roskildes gamle privilegier. I tilgift opnår borgerne nye rettigheder. Det hedder nemlig, at Roskildes borgere skulle være fri for told over alt i Danmark "og komme og rejse og købslå frit undtagen på markederne i Falsterbo, Skanør, Dragør og andre sildelejer i Danmark". Toldfriheden gjaldt altså ikke på det store skånemarked, men ellers over alt. Til gengæld viser bestemmelsen, at også købmænd fra Roskilde e taget til skånemarkedet for at handle. Det var Nordens største internationale marked.

Også på "hjemmemarkedet" opnår Roskildes borgere nye rettigheder. Det hedder nemlig, at fremmede købmænd ikke måtte købe "levende kreaturer og svin, fersk kød og svinekroppe eller saltede huder i Roskilde". Kong Erik ville støtte den hjemlige handel mod de kapitalstærke hanseatiske købmænd.

  

Dekanen Laurits Jensen dør. Hans efterfølger er Laurits Nielsen.

Forrige år    Næste     Kort  Register  Tidstavle