Dekanen
Domkapitlet

Kannikkeboliger

Dekaner

Dekandømmets økonomi

Dekanboligen på Regenssti efter Resen.

Dekanatet blev ledet af dekanen og blev oprettet ved godsgaver i midten af det 12. århundrede. Dekanen var kapitlets formand (i de andre danske domkapitler havde provsten formandsskabet).  Han indkaldte til møder (som foregik i Kapitelhuset), var mødeleder, var den, som talte kapitlets sag udadtil. Desuden var han ansvarlig for kapitlets regnskab. Når biskoppen var bortrejst, var dekanen bispens stedfortræder. Dekanen har haft sin bolig øst for Regenssti og tæt på Domkirken. Dekanen i Roskilde, ikke ærkedegnen, havde den fulde jurisdiktion i Merløse, Sømme og Volborg herreder. 

Dekanen måtte forpligte sig til at underholde i alt 4 disciple fra Latinskolen. Det var det fedeste embede; derfor 4 mod 2 til de andre dignitarer/prælater.

Dekanens store segl (til højre) og det lille (herunder) viser et tag over bogstaverne I H C, som står for IesuH Christus.