Ærkedegnen
Domkapitlet

Kannikkeboliger

Ærkedegne
Degnedømmets økonomi

Roskilde år 1400 (Minibyen)

                                                                         

Ærkedegnens embedsområde var mest af juridisk art. Embedet er oprettet ved rige godsgaver ca. 1200. Juraen gik fra alle de retssager, kapitlet måtte føre for at holde sit gods ved lige, til den rettergang, som lå under kirkens område. Alle sager vedrørende vantro/kætteri blev pådømt af kirkelig ret - og det samme gjaldt alle ægteskabssager, herunder hor og skilsmisse. Så der var nok at lave for en jurist og hans ærkedegnedømme/kancelli.

Ærkedegnens bolig lå syd for Domkirken (i modsætning til de andre prælaters). Den voldsomme ildebrand, som ramte Domkirken og mange byhuse i 1282 startede i ærkedegnens køkken, så oprindeligt lå boligen meget tæt på kirken. Efter branden flyttedes bygningen over på den anden side af Fondens Bro og kom til at ligge i det, der i dag er grønt område mellem Amtsgymnasiet og Byrådskontoret (tegningen).

Ærkedegneboligen syd for Domkirken ses til højre, som den ser ud på modellen Roskilde Miniby.

Ærkedegnen var forpligtet til at underholde i alt 2 disciple fra Latinskolen.