Kapitelboliger
Kapitelboliger

Kort

                                   

 

 

Billedet her er en videretegning af fra Resens kort over Roskilde. Der vises en del (tidligere) kannikkeboliger i Domkirkens nærhed.

Ærkedegnens bolig lå syd for Domkirken (i modsætning til de andre prælaters). 

Dekanen har haft sin bolig øst for Regenssti og tæt på Domkirken.

Kantoren boede tæt ved Domkirken nord for denne i Kantorhaven. Succentoren boede først ved Fondens Bro, men flyttede senere til Skolegade (5) nord for Lille Maglekildestræde (ved det røde X)

Domprovsten boede tæt ved Domkirken nord for på den grund, hvor Domprovstegården ligger stadigvæk.