1200               Ærkedegnedømmet

Tryk på kortet øverst, hvis du vil se herredsnavne. Og på gårdene, hvis du vil se, hvor de ligger.

Ærkedegnen har sit hovedgods i Borup.

I alt 27 bol.

Ærkedegnedømmet

Præbender

Brugsstørrelser

Archidiaconatet

Embedet er oprettet ca. 1200. Gods i 5 herreder med hovedvægt på Borup i Volborg herred:

Ærkedegnen havde patronsret til kirkerne i Ølstykke, Vindinge (i dag Fyrendal) og Kvislemark (d.v.s. at det var ærkedegnen, der udnævnte og lønnede præsten. Til gengæld fik degnen alle kirkens indtægter, herunder kirketienden).

Summarum
Rug 2 læster, 5  pund
Byg 2½ læster, 5 pund og 8 skæpper
Havre 5 pund ( tønde)
Køer 10
Lam 35
Gæs 31
Smør 1 tønde ( pund)
Penge 19½ skilling

Mål og vægt og penge