Ærkedegnegods i Ølstykke herred

Ærkedegnedømmet

Kirker i herredet

                                                           

Ærkedegnedømmets/archidiakonatets gods i Ølstykke herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Ølstykke Stenløse Stenløse  Tiende Ærkedegnen fik kirke- og præstetienden og havde dermed patronatsret over kirken.
1 Mageskiftet med kronen 25/4 1562 for en gård i Borup i Osted sogn i Volborg herred.
Ølstykke Ølstykke 1