Jørlunde/Ølstykke herreds kirkesogne
Forstørret kort

Herrederne

Sjællandske kirker

Sogne i området

Gods i herredet

                                                          

Bispedømmets indtægter af Jørlunde herred var baseret på len og tiender af sognekirkerne. Herredets kirker samt de institutioner i Roskilde, som ejede gods i sognene fremgår af oversigten her (patronatsret vil sige: Hvem har ret til at udnævne præsten, årstallene er kirkebygningens oprindelsesår, de farvede knapper angiver de ældste deles oprindelige byggemateriale):

                                                                                      

Sogn

Bispetiende Patronatsret Bispegods Domkapitlet Agnethe kloster

Clara kloster

Vor Frue Kloster

Andre klostre

Adels- og krongods m.m. Matriklen 1682

Jørlunde*

1100 Bispens Slagslunde len  Bispen I Jørlunde lå under bispelenet Slagslunde, 1 enkelt gård. De 6 præbender ejer 1 gård i Sundbylille. Skt. Magnus Alter ejer 2 gårde i Sperrestrup. Skt. Olai Alter ejer 1 gård Jørlunde. Kristi Legemes Alter ejer 1 gård i Jørlunde 1 i Sundbylille & 1 i Skenkelsø. Skt. Severins Alter ejer 1 sædegård i Hagerup med 3 gårde under sig samt 1 gård i Sundbylille. Skt. Sigfreds Kapel ejer 1 gård i Påstrup. Klostret ejer 1 gård i Sundbylille i sognet.     Sorø Kloster ejer 12 gårde i Ude-Sundby, og kongen har givet dem skattefrihed. I Jørlunde ejer klostret 6 gårde.
 • Voldsted efter den nedlagte Hagerup hovedgård er bevaret.

 • Ridderen Erik Nielsen i Hagerup 1367 og Bo Pors 1395. Skænket til vikarie i Roskilde 1492 af Jep Mikkelsen. Blev fæstegård efter reformationen. 

 • Udskilt af gamle Jørlunde herred 1562 sammen med Ude og Oppe Sundby.

Jørlunde: 14 gårde, 8 huse 151 tdr.

     - Skenkelsø: 14 gårde, 3 huse, 127 tdr.

     - Sperrestrup: 4 gårde, 2 huse, 56 tdr.

     - Hagerup: 3 gårde, 1 huse, 56 tdr.

              I alt: 36 gårde, 14 huse, 419 tdr. hartkorn

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx               

 

Gørløse

1150

 Bispen            
 • Sognet er krongods. 

Gørløse: 17 gårde, 9 huse 168 tdr.

     - Hjortespring: 1 gårde, 7 huse, 88 tdr.

     - Hjortespring: 1 gård, 7 huse, 88 tdr.

               I alt: 18 gårde, 16 huse, 256 tdr. hartkorn

Ølstykke

1100

Ærkedegnen Under bispelenet Farum hørte 1 gård i Ølstykke. Provstedømmet ejede 3 gårde i Ølstykke. Ærkedegnedømmet ejede 1 gård i Ølstykke. Ærkedegnen fik desuden kirke- og præstetienden. Johannes Døbers præbende ejer 3 gårde i Ølstykke. De 6 præbender ejer 1 gård i Udlejre og 1 i Ølstykke. Duebrødre præbende ejer 1 gård i Ølstykke. Skt. Martins Alter ejer 1 gård i Ølstykke. Skt. Katrine yngre Alter ejer 1 gård i Ølstykke & 1 i Udlejre. Johannes Evangelistens Alter ejer 1 gård i Ølstykke. Klostret ejer 1 gård i sognet.     Æbelholt Kloster ejede gods i sognet. 
 • Sognet har også krongods. 

Ølstykke: 19 gårde, 13 huse 201 tdr.

     - Udlejre: 9 gårde, 0 huse, 88 tdr.

     - Svestrup: 7 gårde, 4 huse, 69 tdr.

               I alt: 35 gårde, 18 huse, 359 tdr. hartkorn

Slagslunde

1100 ( )

 Bispen I sognet lå hovedgården for bispelenet Slagslunde, som havde 10 gårde under sig.          

Slagslunde: 14 gårde, 11 huse 92 tdr.

     - Hovgård: 1 gård, 0 huse, 29 tdr.

               I alt: 15 gårde, 11 huse, 122 tdr. hartkorn

Skalstrup Sognet er nedlagt efter reformationen  Bispen                                                                                                                                                                                       

                                                                                                          

 
Sundbyvester Sundbylille Ude-Sundby (Frederikssund i dag)

1200

Bispens Toldrup len

 

 Bispen           Byen tilhørte i middelalderen Sorø Kloster
 • Kaldes Ude Sundby, Sundbyvester, Lille Sundby og Sundby Nedre og endte som Frederikssund.

 • Væbner Jens Madsen i Sundbylille kendes 1457.

 • Udskilt af gamle Jørlunde herred 1562 sammen med Jørlunde og Oppe Sundby.

Ude Sundby: 18 gårde, 6 huse 161 tdr.

     - Sundbylille: 10 gårde, 2 huse, 128 tdr.

     - Bonderup: 3 gårde, 0 huse, 48 tdr.

               I alt: 31 gårde, 8 huse, 338 tdr. hartkorn

Yder (Oppe) Sundby Sundbyøster

1100

 Bispen  I sognet lå bispens hovedgård Tolstrup len, som havde 6 gårde under sig. Der lå endvidere 1 i hhv. Sundbylille, Ebberød og Bonderup. Under bispelenet Farum hørte også 1 gård i Oppe Sundby.   Klostret ejer 1 gård i Oppe Sundby og 2 gårde i Udlejre i sognet.     Esrum Kloster ejer 1 gård i Oppe Sundby.
 • Kaldes Oppe Sundby, Sundbyøster, Sundbynørre og Sundby Øvre.

 • Udskilt af gamle Jørlunde herred 1562 sammen med Jørlunde og Ude Sundby.

 • Hovedgården Tollerup under bispen.

Oppe Sundby: 20 gårde, 6 huse 250 tdr.

               I alt: 20 gårde, 6 huse, 250 tdr. hartkorn

Veksø 1100 Fadeburet i Roskilde  Bispen   I sognet ejede Hellig 3 Kongers Kapel 6 gårde i Veksø.        
 • Veksø "Slot" (Veksøhus voldsted) lå i byen. Bo Dyre til Veksø nævnes 1391.   

 • Via moltkerne kommer Veksø til Johan Oxe, som sælger det til Christian I, som lægger det under det Hellig 3 Kongers Kapel, han har oprettet i Roskilde. Det ødelægges i Grevens Fejde. Og udstykkes som bøndergods i 1600-tallet.

 • Sørup i Måløv hørte tidligere under Veksø.

Veksø: 13 gårde, 10 huse 149 tdr.

                I alt: 13 gårde, 10 huse, 149 tdr. hartkorn

Stenløse 1100 ( , )  Bispen   Ærkedegnedømmet ejede 1 gård i Stenløse. Stenløse præbende ejer3 gårde i Stenløse. Skt. Sigfreds Kapel ejer 6 gårde i Stenløselille.   Klosteret ejer 1 gård ved Værebro i sognet     Knardrup Kloster ejede landsbyen Søsum. Sorø Kloster ejer 7 gårde i Stenløse.
 • Søsum var under Knardrup kloster. Der er fundet rester af munkesten ved gården Stigsholm.

Stenløse: 18 gårde, 19 huse 234 tdr.

     - Stenlille: 6 gårde, 1 huse, 75 tdr.

     - Søsum: 24 gårde, 11 huse, 219 tdr.

               I alt: 48 gårde, 31 huse, 529 tdr. hartkorn

Ganløse

Knardrup

1100 Ikke medtaget i middelalderlige bisperegnskaber, men hørte under Knardrup Kloster  Bispen           Klosterkirke. Sognet nedlagt efter reformationen.

Ganløse: 20 gårde, 18 huse 193 tdr.

     - Knardrup: 9 gård, 9 huse, 104 tdr.

     - Hestetang: 1 mølle, 0 huse, 3 tdr.

               I alt: 30 gårde, 27 huse, 301 tdr. hartkorn

Snostrup 1100 Ikke medtaget i middelalderlige bisperegnskaber  Bispen   Johannes Døbers præbende ejer 2 gårde i Lille Rørbæk. Stenløse. Stenløse præbende ejer1 gård i Rørbæk. Duebrødre præbende ejer 1 gård i Lille Rørbæk. Helligtrekongers Alter ejer 1 gård i SnostrupVor Frue Kapel ejer 1 gård i Store Rørbæk.       Antvorskov ejer 1 gård i Lille Rørbæk og 1 i Værebro.
 • I bispens jordebog 1370 er Rørbæk et selvstændigt sogn. 

Snostrup: 5 gårde, 4 huse 48 tdr.

     - Store Rørbæk: 9 gårde, 2 huse, 113 tdr.

     - Lille Rørbæk: 7 gårde, 0 huse, 75 tdr.

               I alt: 21 gårde, 6 huse, 237 tdr. hartkorn

* Hører senere til Lynge herred.

Det oprindelige Jørlunde herred, som senere kom til at hedde Ølstykke herred hørte sammen med Sokkelund og Smørum herreder (med Lille herred) til Københavns len. Der var 179 gårde i herredet fæstet af 186 jordbrugere. Alle fæstemål (bortset fra 1 gejstligt) hørte under kronen. Kronen havde fra gammel tid ejet store dele af Nordsjælland. Med konfiskationen af bispelenene og Knardrup kloster samt enkelte mageskifter kom kronen til at eje så meget, som det endte med.  I matriklen 1682 er lenet afløst af Københavns Amt, som omfatter Amager Birk, Københavns Birk, Smørum herred, Lille herred, Ølstykke herred  ( ) og noget af Hørsholm Birk (de sydligste sogne i Lynge herred). Et birk er en selvstændig retskreds inde i et herred. Hovedbyer i sognene er angivet med fed skrift, kirkebyer er understreget og hovedgårde er angivet med kursiv Det samlede Københavns Amt havde med godset i Sokkelund ( , ), sognene i Smørum ( ), sognene Lille ( ), sognene her i Ølstykke ( ) og sognene i Hørsholm Birk ( ) 1279 gårde, 1036 huse og 12.676 tdr. hartkorn. Ølstykke herred havde 1682 230 gårde, 171 huse og 2334 tdr. hartkorn. Det bestod 1682 af sognene mærket samt de sogne i senere Smørum herred, også mærket med , som tilsammen havde 91 gårde, 74 huse og 980 tdr. hartkorn. Trækker vi dem fra for at nærme os det tidligere Jørlunde herred (før det blev til Ølstykke), udgør sogne mærket med her 139 gårde, 97 huse og 1354 tdr. hartkorn. Til disse kan lægges Farum sogn, som senere lå i Lynge herred  (også mærket med ), som havde 33 gårde, 19 huse og 250 tdr. hartkorn, så i alt minus sognene i Smørum bliver 172 gårde, 116 huse og 1604 tdr. hartkorn (Ølstykke herred i det gamle Jørlunde herred). De øvrige sogne i det gamle Jørlunde herred er mærket enten med (hvilket angiver, at de 1682 lå under Frederiksborg Birk i Frederiksborg Amt) eller med (hvilket angiver, at de 1682 lå under Kronborg Birk i Kronborg Amt). Frederiksborg Birk ( fordelt på Jørlunde (Ølstykke), Lynge og Holbo herreder samt Grønholt sogn i Hørsholm Birk) har i alt 579 gårde, 232 huse og 5354 tdr. hartkorn. Heraf ligger 143 gårde, 52 huse og 1603 tdr. hartkorn her i herredet. Lægges disse til tallene for Ølstykke herred (+) fås i alt 315 gårde, 168 huse og 3207 tdr. hartkorn. Kronborg Birk () har i det gamle Jørlunde i Gørløse sogn alt 18 gårde, 15 huse og 256 tdr. hartkorn. Lægges Kronborg og Frederiksborg (+) sammen og tilføjes hertil Ølstykke (), fås samlet for det gamle Jørlunde herred 300 gårde, 164 huse og 3213 tdr. hartkorn. Ølstykke (det gamle Jørlunde) herred blev delt mellem Kronborg Amt og Københavns Amt. 1793 blev Kronborg opslugt af Frederiksborg Amt og år 1800 blev københavnerdelen af Ølstykke herred også lagt til Frederiksborg Amt.