Johannes Evangelists alter i Ølstykke herred

Johannes evangelists alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                      

Alterets gods i Ølstykke herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Ølstykke Ølstykke Ølstykke 1

Mageskiftet med kronen mod gods i Sømme.