1271    Johannes evangelistens Alter

Skt. Johannes evangelistens Alter

Tryk på kortet, hvis du vil se herredsnavne

Skt. Johannes evangelistens alter havde gods i Roskilde, København og i 3 herreder, mest i Volborg ved Torkilstrup.

I alt 11 bol.

Altre

Altrenes placering

                                                     

Bona alteris S. Joannis evangeliste circa chorum

Johannesalterets vikardømme (midt i koret eller ved koret: Der var andre Johannesaltre) blev grundlagt af magister Benedictus, som var dekan fra 1248 til sin død 22/9 1271. Oprindeligt var alteret foruden Johannes evangelisten også indviet til grundlæggerens navnehelgen Skt. Benedict(us) af Nurcia. Alteret lå ved koret - men præcis hvor vides ikke (4). Alteret ejede en gård syd for højbrønd i Roskilde, som 1568 var udlejet til en Mette N. Desuden havde alteret gods i herrederne:

Summarum 1568
Rug 5½  pund
Byg 5  pund
Grise 1/4
Får 1/4
Lam 3
Gæs 3
Høns 8
Smør 1 tønde
Penge 22½ mark og 3½ skilling 0 daler

Mål og vægt og penge