Johannes Evangelists alter i Sømme herred

Johannes evangelists alter

Johannes evangelists alter i kapellet

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                                                   

Johannes Evangelistens alters gods i Sømme herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Sømme Jyllinge Jyllinge 2 Mageskiftet med kronen for gods Ølstykke & Sokkelund.
Herslev Kattinge 2   -
?? Roskilde 1 Lejet af Mette N. Lå syd for Højbrønd.
1 I Skt. Laurentii sogn givet 1409 af kannik i Roskilde og Lund Oluf Regnersen for sjælemesser.
Vindebo 1 Solgt til Clara kloster af alterpræsten hr. Henrik 1302. 

Johannes Evangelistens alter i kapellets gods i herredet fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Sømme ?? Roskilde 1

  -