1487      Johannes i Helligtrekongers

Skt. Johannes Alter i Helligtrekongers

Tryk på kortet, hvis du vil se herredsnavne

Skt. Johannes  alter i Helligtrekongers kapel havde gods i Roskilde og i 4 herreder, mest i Ods ved Ulstrup og i Tuse ved Udby.

I alt 11 bol.

Altre

Altrenes placering

                                              

Bona alteris S. Joannis evangeliste in eodem sacello

Johannesalterets vikardømme (i kapellet (Helligtrekongers): Der var andre Johannesaltre) blev grundlagt af kong Hans (helgenens navnebror) 31/7 1487 og indviet til Johannes evangelisten. Alteret ejede en gård i Roskilde, som 1568 var udlejet til Anders Skåning. Præcist hvor alteret stod (22) i kapellet, ved vi ikke. Den har også været underlagt Duebrødre præbende. Der var gods i disse herreder:

Summarum 1568
Rug 3  pund 
Byg 8  pund 
Penge 23 mark og 7 skilling

Mål og vægt og penge