Johannes Evangelists kapelalter i Skippinge

Johannes evangelists alter i kapellet

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                                             

 Alterets gods i Skippinge herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Skippinge Hørve Vejleby 1

   -