Skippinge herred

Oversigten herunder viser det gods, kirkelige institutioner ejede i Skippinge herred i middelalderen. Hvis du klikker på herredskortet her til venstre, kan du se herredets kirker samt det ejede gods sogn for sogn. Hvis du klikker på kortene herunder, kan du se en mere specificeret beskrivelse af det gods, der er tale om, hvor det ligger, hvor meget der er tale om, måske også hvor man har fået det fra og hvad det giver i afkast. Helt lokale forhold (præstegårde og byklostre) er ikke medtaget i oversigterne.

Herrederne

Kirker i herredet

 

 

 

 

Bispegods

Bispens Dragsholm len
Skt. Barbaras alter i Roskilde Domkirke
Helligkorsalteret i Roskilde Domkirke
Johannes Evangelistens kapelalter i Roskilde Domkirke
Skt. Katrines ældre alter i Roskilde Domkirke
Skt. Paul Apostlens alter i Roskilde Domkirke
Vor Frue Kloster, Roskilde
Antvorskov Kloster
Esrum Kloster
Sorø Kloster