Avnsøgård

Skippinge herred

(Ejerforhold 1682 i) Amtet

Gods i middelalderen

Ca. 1660 lå her en firfløjet teglhængt bindingsværksbygning, der ca. 1667 blev restaureret. Hovedbygningen er opført 1872.

                                                                                 

Avnsøgård 

1231-1660

Aunsøgård ligger i Aunsø Sogn, Kalundborg Kommune. Avnsø nævnes som krongods i valdemars Jordebog. Senere var gården en kongelig jagtgård, som navnlig Frederik II hyppigt benyttede. Den brugtes også til enkesæde for adelsdamer.

1660-1667 Efter 1660 blev gården først givet til løjtnant Hannibal Lauridsen. Det var ikke en hovedgård, men en stor selvejergård.

1667-1672 Dernæst blev den overdraget til oberstløjtnant Georg Müller 1667. Denne so!gte gården 1672.  
1672-1673 Køber varl Anders Jensen Aalborg, der 1673 lod Avnsøgård gå videre. 
1673-1691 Køber var generalmajor Jørgen Bielke, som 1691 afhændede den igen.
1691-1692 Børge Kail, der året efter skødede den til næste ejer.
1692-1703 Det var brygger Wilhelm Deichmann. 
1703 1703 købte Niels Caspersen Valerius gården.
1703-1724 Han transporterede den dog samme år til Hans Nielsen Tvede. 
1724-1751 1724 købtes den på auiftion af generalbygmester Johan Conrad Ernst. Han fik 1725 tilladelse til at oprette Avnsøgård til hovedgård. Den udvidedes med Nyrand bys 4 gårde jord, 1 gård i Svebølle m.m. og blev på 48 tdr. hartkorn. Han døde 1750 og året efter solgte enken Margrethe Elisabeth Weinman Avnsøgård.
1751-1766 Køber var godssamleren Christian Lerche, Lerchenborg, og den hørte derefter som hovedgård under grevskabet Lerchenborg
1766-1923 Fra Georg Flemming Lerche til Christian Cornelius Lubbi greve Lerche er Avnsøgård en integreret del af grevskabet Lerchenborg.
1923-1962 Ved grevskabets ophævelse 1923 solgtes gården til Thomas Junker for 430.000 kr. På godsets jorder er der rige forekomster af grus og sten, som graves op og udnyttes.  
1962-1996 Sønnen Ole Junker er næste ejer.
1996-1998 Han efterfølges af Ulla Junker.
1998-2006 Næste ejer er Peter Kjær.
2006- Aktieselskabet Dønnerup A/S ejer herefter Aunsøgård. Godset er på 391 hektar.