Kirkesogne i det gamle Holbæk amt

Herrederne

Sjællandske kirker

Tryk på kortet, hvis du vil se herredernes kirker. Og her, hvis du vil se, alle Sjællands herreder.

                                                          

Kirkesognene her følger den nuværende inddeling i sogne, men vist på kort over amterne før 1970 (før da hørte også Samsø til Holbæk amt, men kirkeligt som nu til Århus stift). Du kan desuden se sogneinddelingen i

Ved matriklen 1682 blev al landbrugsjord i hele landet talt op og vurderet. Det senere Holbæk Amt bestod dengang af flere amter:

Amt

Herred/Birk

Gårde

Huse

Tdr.-hartkorn

Ejere

Holbæk

-Merløse

778

149 

5791

Kronen: 171 gårde, 13 huse, 1158 tdr.

Kirken: 119 gårde, 32 huse, 769 tdr.

Universitet/Skole: 129 gårde, 20 huse, 892 tdr.

Gammel adel: 548 gårde, 241 huse, 4187 tdr.
Enevældeadel: 54 gårde, 18 huse, 305 tdr.

Grever/friherrer: 124 gårde, 53 huse, 954 tdr.

Borgerlige: 225 gårde, 75 huse, 1630 tdr.

Selvejerbønder: 3 gårde, 2 huse, 24 tdr.

-Tuse

595

205

4131

Dragsholm

 

Odsherred

892

209

4851

Kronen: 19 gårde, 0 huse, 127 tdr.

Kirken: 37 gårde, 21 huse, 210 tdr.

Universitet/Skole: 10 gårde, 0 huse, 33 tdr.

Gammel adel: 15 gårde, 4 huse, 111 tdr.
Enevældeadel: 5 gårde, 3 huse, 11 tdr.

Grever/friherrer: 0 gårde, 0 huse, 0 tdr.

Borgerlige: 798 gårde, 170 huse, 4311 tdr.

Selvejerbønder: 8 gårde, 11 huse, 45 tdr.

Kalundborg

Ars Herred 700 197 5478 Kronen: 32 gårde, 9 huse, 226 tdr.

Kirken: 91 gårde, 37 huse, 660 tdr.

Universitet/Skole: 37 gårde, 6 huse, 271 tdr.

Gammel adel: 105 gårde, 51 huse, 880 tdr.
Enevældeadel: 475 gårde, 110 huse, 3730 tdr.

Grever/friherrer: 0 gårde, 0 huse, 0 tdr.

Borgerlige: 64 gårde, 12 huse, 446 tdr.

Selvejerbønder: 1 gårde, 0 huse, 9 tdr.

Skippinge  105 28 748

Sæbygård

Løve herred 634 79 4823 Kronen: 48 gårde, 6 huse, 364 tdr.

Kirken: 53 gårde, 28 huse, 357 tdr.

Universitet/Skole: 67 gårde, 22 huse, 503 tdr.

Gammel adel: 102 gårde, 63 huse, 636 tdr.
Enevældeadel: 30 gårde, 33 huse, 338 tdr.

Grever/friherrer: 297 gårde, 110 huse, 1207 tdr.

Borgerlige: 336 gårde, 94 huse, 2638 tdr.

Selvejerbønder: 1 gårde, 0 huse, 9 tdr.

    Samsø Birk 300 210 1232