Odsherreds kirkesogne
Forstørret kort

Herrederne

Sjællandske kirker

Sogne i området

Gods i herredet

                                                          

Bispedømmets indtægter af Ods herred var baseret på len og tiender af sognekirkerne. Herredets kirker samt de institutioner i Roskilde, som ejede gods i sognene fremgår af oversigten her (patronatsret vil sige: Hvem har ret til at udnævne præsten, årstallene er kirkebygningens oprindelsesår, de farvede knapper angiver de ældste deles oprindelige byggemateriale):

Sogn

Bispetiende Patronatsret Bispegods Domkapitlet Agnethe kloster Clara kloster Vor Frue Kloster Andre klostre Adels- og krongods m.m. Matriklen 1682
Rørvig

1150

Bispens Dragsholm len Bispen Under Dragsholm len hørte 1 gård i Rørvig og 2 i Nakke. Under Dragsholm pantelen lå 2 gårde i Nakke og 1 i Rørvig. Skt. Sigfreds Kapel ejer 1 gård i Nakke.          
 • Hesselø var kronlen under Nygård.  Øen overgik til privat eje 1871.

 • Der en del krongods i sognet.

 

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 

Rørvig: 25 gårde, 9 huse 73 tdr.

    - Nakke: 23 gårde, 7 huse, 134 tdr. 

               I alt: 48 gårde, 16 huse, 208 tdr. hartkorn

Odden 1250 Bispen Under Dragsholm len hørte 4 gårde i Overby og 6 i Yderby. Under Dragsholm pantelen lå 4 gårde i Yderby og 1 i Overby. Skt. Sigfreds Kapel ejer 1 gård her, måske i et andet sogn i herredet. Rota præbende ejer 6 gårde i Overby og 1 i Yderby.        
 • Der er meget bispegods, men også krongods i sognet.

 

Odby: 0 gårde, 0 huse 0 tdr.

    - Overby: 24 gårde, 5 huse, 118 tdr. 

    - Yderby: 23 gårde, 6 huse, 108 tdr. 

               I alt: 46 gårde, 20 huse, 226 tdr. hartkorn

Asnæs

Skt. Olav

1140 Bispen Under Dragsholm len hørte Hovedgården Asnæs med 6 bøndergårde, hovedgården  Åstofte med 4 bøndergårde, hovedgården Høve med 3 bøndergårde samt Tolsager med 6  gårde og Torrendrup med 1.            

Asnæs: 23 gårde, 2 huse 151 tdr.

    - Åstofte: 8 gårde, 0 huse, 68 tdr. 

    - Høve: 17 gårde, 7 huse, 135 tdr. 

    - Tolsager: 7 gårde, 0 huse, 68 tdr. 

               I alt: 55 gårde, 9 huse, 423 tdr. hartkorn

Vig 1100 Bispen Under Dragsholm len hørte 6 gårde i Hønsinge, 3 i Kollekolle, 2 i Vig og Sidinge og 1 i Nyrup. Under Dragsholm pantelen lå 2 gårde i Hønsinge. Portionen Hyllested ejer 1 gård i VigJohannes Evangelistens Kapelalter ejer 6 gårde i Ulstrup.     Klostret ejer 4 gårde i Kelstrup Esrum Kloster ejer 1 gård i Rode.
 • Kelstrup hovedgård blev afstået til kronen 1396 af Gese Olufsdatter Bjørn. Kronen afstod den som afdrag på gæld til Henrik Müller. Han nedlagde 9 gårde 1664. Voldsted er bevaret.

 • Sejstrup voldsted ligger også i sognet, men der vides intet om ejerforhold. 

Vig: 32 gårde, 3 huse 139 tdr.

    - Hønsinge: 19 gårde, 3 huse, 98 tdr. 

    - Sidinge: 7 gårde, 0 huse, 49 tdr. 

    - Jyderup: 20 gårde, 3 huse, 89 tdr. 

    - Rode: 7 gårde, 0 huse, 22 tdr. 

    - Keldstrup: 13 gårde,1 hus, 70 tdr. 

    - Kollekolle: 5 gårde,0 huse, 20 tdr. 

    - Lille Egebjerg: 8 gårde,0 huse, 30 tdr. 

               I alt: 130 gårde, 11 huse, 600 tdr. hartkorn

Nr. Asmindrup 1100 Bispen Under Dragsholm len hørte 3 gårde i Svinninge og 1 i hhv. Brændholt og Ulkerup. Under Dragsholm pantelen lå 7 gårde i Asmindrup, 5 i Svinninge og 1 i Svenstrup. Skt. Katrine ældre Alter ejer 2 gårde i Asmindrup.       Antvorskov ejer 1 gård i Asmindrup og 2 i Skaverup.
 • Der var også krongods i sognet. 

 

Asminderup: 9 gårde, 5 huse 54 tdr.

    - Svinninge: 17 gårde, 1 hus, 87 tdr. 

    - Brente: 5 gårde, 2 huse, 19 tdr. 

    - Skaverup: 7 gårde, 2 huse, 22 tdr. 

    - Svenstrup: 3 gård, 0 huse, 4 tdr. 

               I alt: 41 gårde, 11 huse, 187 tdr. hartkorn

Fårevejle 1150 Bispen Under Dragsholm len hørte 7 gårde i Stubberup, 1 i hhv. Kårup og Vindekilde samt hovedgården Ris.          
 • Dragsholm var et af bispestolens største len og desuden bispens betydeligste borg. Godset blev også et betydeligt kronlen for at ende som den centrale gård i baroniet Adelersborg. I 1682 lå godset i Hørve sogn.

 • Ris var et mindre bispelen i sognet. Bispestolen fik godset fra slægten Ulfeldt.  

 • Jacob Absalonsen Ulfeldt nævnes i Veddinge 1323-36. Dette gods kommer under bispestolen 1384.

Fårevejle: 18 gårde, 8 huse 89 tdr.

    - Stubberup: 13 gårde, 3 huse, 49 tdr. 

    - Kårup: 4 gårde, 1 hus, 32 tdr. 

    - Risby: 4 gårde, 0 huse, 63 tdr. 

    - Ordrup: 12 gårde, 1 huse, 72 tdr. 

    - Veddinge: 18 gårde, 6 huse, 161 tdr. 

               I alt: 30 gårde, 11 huse, 151 tdr. hartkorn

Nykøbing 1170 Bispen Under Dragsholm pantelen under Torstrup ejede lenet gårde i Nykøbing.          
 • Nykøbing er en lille by, som dog har nogen trafik på havnen. 

 

Nykøbing: Byjord ikke med i matrikel.

Egebjerg 1100 Bispen Under Dragsholm pantelen lå 13 gårde i Bråde, 14 i Hølkerup,  5 i Ulkerup, 9 i Abildøre og 2 i Glostrup. Portionen Hyllested ejer 1 gård i Egebjerglille.       Esrum Kloster ejer 1 gård i Lestrup og 1 i Egebjerg.

Egebjerg: 6 gårde, 1 huse 52 tdr.

    - Ledstrup: 7 gårde, 2 huse, 38 tdr. 

    - Ulkerup: 6 gårde, 3 huse, 18 tdr. 

    - Bråde: 9 gårde, 3 huse, 63 tdr. 

    - Underød: 7 gårde, 6 huse, 16 tdr. 

    - Hølkerup: 15 gårde, 5 huse, 77 tdr. 

    - Abildøre: 15 gårde, 0 huse, 64 tdr. 

    - Glostrup: 10 gårde, 0 huse, 47 tdr. 

               I alt: 30 gårde, 11 huse, 151 tdr. hartkorn

Grevinge 1160 Skt Birgitte Kapel Under Dragsholm pantelen lå 12 gårde i Sneglerup, 8 i Prejlerup, 4 i Holte og Engelstrup, 2 i Ostrup og 1 i Herrestrup. Birgitte præbende får afgift af sognet. Skt Birgitte Kapel ejer en del gods i sognet.          

Grevinge: 23 gårde, 3 huse 125 tdr.

    - Gundestrup: 15 gårde, 2 huse, 70 tdr. 

    - Sneglerup: 12 gårde, 0 huse, 18 tdr. 

    - Prejlerup: 8 gårde, 0 huse, 20 tdr. 

    - Plejerup: 5 gårde, 0 huse, 26 tdr. 

    - Ostrup: 7 gårde, 0 huse, 43 tdr. 

    - Atterup: 12 gårde, 1 hus, 47 tdr. 

               I alt: 112 gårde, 11 huse, 493 tdr. hartkorn

Højby

1150

Bispen Under Dragsholm len hørte  hovedgården Ellinge i sognet. Endvidere 1 gård i Højby og 4 i Stenstrup. Under Dragsholms strøgods ejede bispen hovedgården Nygård samt 4 gårde i Højby, 2 i Gudmindrup, 1 i Hundstrup, 17 i Stårup og 13 i Torstrup. Janua præbende ejer 1 gård i Stenstrup. Paul Apostlens Alter ejer 1 gård i Gudmindrup.        
 • I middelalderen var Lumsås den nordlige del af Højby sogn. 

                                                                                                                                                                                                                 

 

Højby: 19 gårde, 13 huse 143 tdr.

    - Nyrup: 11 gårde, 0 huse, 32 tdr. 

    - Stårup: 12 gårde, 0 huse, 43 tdr. 

    - Tengslemark: 7 gårde, 0 huse, 49 tdr. 

    - Sonnerup: 9 gårde, 2 huse, 18 tdr. 

    - Gudmindrup: 16 gårde, 4 huse, 70 tdr. 

    - Stenstrup: 9 gårde, 3 huse, 62 tdr. 

    - Holmstrup: 6 gårde, 0 huse, 22 tdr. 

    - Lumsås: 19 gårde, 2 huse, 81 tdr. 

    - Ebbeløkke: 4 gårde, 0 huse, 18 tdr. 

    - Ubberup: 7 gårde, 5 huse, 22 tdr. 

    - Klint: 9 gårde, 0 huse, 24 tdr. 

    - Drysselholm: 1 gårde, 0 huse, 55 tdr. 

    - Annebjerg: 1 gårde, 0 huse, 27 tdr. 

    - Ellingegård: 1 gårde, 0 huse, 67 tdr. 

               I alt: 133 gårde, 33 huse, 746 tdr. hartkorn

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx       

Lumsås 1897 Hørte i middelalderen under Højby sogn. Under Dragsholm len hørte  8 gårde i Klint og Lumsås, 5 i Ebbeløkke og 3 i Sonnerup. Under Dragsholm pantelen lå 12 gårde i Lumsås, Nyrup og Holmstrup, 10  i Sonnerup og 4 i Tengslemark. 

                                                      

         

I middelalderen hørte Svinninge sogn til Odsherred.

Odsherred udgjorde fra 1566 Dragsholm len. Før 1566 havde Dragsholm len alene været slottet med alt det gods, der lå under dette, også i andre herreder. Indtægterne til kronen af Odsherred sorterede under Kalundborg Len.  Der var i 1651 531 gårde i herredet fæstet af 716 jordbrugere. De fleste af disse, 688, hørte under kronen. Og  gejstlige institutioner ejede 28 gårde. I matriklen 1682 er lenet afløst af Dragsholm Amt, som omfatter alle sogne i Odsherred og nogle i Skippinge herred ( ). Hovedbyer er angivet med fed skrift, kirkebyer er understreget og hovedgårde er angivet med kursiv. Dragsholm Amt havde 122 gårde, 49 huse og 872 tdr. hartkorn her i herredet og 892 gårde, 309 huse og 4851 tdr. hartkorn i alt inklusive Skippinge.