Esrum Kloster i Odsherred

Esrum Kloster

Esrums gods

Herredets kirker

Mål og vægt og penge

                         

Esrum Kloster havde hovedparten af sit gods i nærheden af hjemsognet Esbønderup. Dette gjaldt ikke Odsherred, som lå et godt stykke fra kerneområdet. Her havde klosteret noget spredt gods, som havde fundet vej til klostret ad snørklede veje med mange byttehandler under vejs. Tal i (parentes) fremgår ikke af jordebogen fra 1497. Der kan være tale om gods, der er erhvervet senere, men mest om gods, som er solgt eller mageskiftet før 1497.

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Ods Vig Rode 1 Erhvervet 1497 i mageskiftet med Poul Laxmand til Vallen, hvor han også gav gods i Strø, Skippinge og Ølstykke samt 11 gårde til kongen mod til gengæld at få Stenholt, Fjælholt, gamle Grønholt , 12 gårde i Tisvilde samt Byrtingsburg. Sidstnævnte ved man ikke hvad er.
Hønsinge 1 Poul Laxmand ejer gården, men mageskifter den med Esrum 1495. Foruden gården her afgav Laxmand tillige 2 gårde i Hvidovre, dengang Smørum, men nu Sokkelund herred, 16 gårde og 4 brydegårde i Hørve og 3 i Gudmindrup og 1 i Stårup i Odsherred, 1 gård i Vig i samme herred, 3 gårde i Asmindrup, 1 gård i Løve og 2 gårde i Sønder Jernløse. Laxmand får til gengæld 2 gårde på Kullen og hele Holløse i Holbo.
Vig 1 Ikke nævnt i brevene.  
Egebjerg Egebjerg (1) Godset ejedes af Sivert Sivertsen til Oreby, som lånte 1336 100 mark af Jacob Absalonsen til Veddinge og satte gårdene i pant til ham. Godset må ved Jacobs død være gået over til hans bror Jens Axelsen eller Johannes Absalonsen, for denne overdrager 1395 pantet til ridderen Jens Falk af Vallø. Denne har overladt pantet til kronen og Niels Sivertsen, bror til Sivert, bekræfter i et brev 1396, at hverken han eller hans slægtninge kan indløse pantet. 1396 bekræfter også Jens Falk, at godset er i kronens eje. Dette fastslår Erik af Pommern i en skrivelse år 1400. Og efter alle disse omveje kan dronning Margrethe så i et brev samme år skænke godset til Esrum. Erik af Pommern bekræfter gaven i et brev 1407.

Lestrup (1)
Højby Højby 13 Godset (opr. 16 gårde og 2 brydegårde) ejes tidligere af Arvid Båd, og hans arvinger Barbara Brahe, Anne Arvidsdatter Båd og Laurits Knob oprettede 1486 et skøde, der gav hofmester Poul Laxmand til Vallen en andel, så at de nu alle ejede 1/4. Laxmand giver sin moster Anne Arvidsdatter gods i Dysted, Toksværd sogn i Tybjerg 1488. Laurits Knob skøder godset her til Laxmand 1491 og Oluf Stigsen Krognos til Bollerup, s. a. Barbara Brahe skøder også til Laxmand 1491. Det bekræftes i brev 1495. Endelig frafaldt ridder Oluf Oxe til Torsø 1491 på sin afdøde fars, Johans, vegne alle krav på det berørte gods, som faderen havde ført proces mod Laxmand om. Og samme år bekræfter Johan Oxes enke, Ingrid Billesdatter. Laxmand udvider godset. Svensk rigsråd Arvid Trolle til Bergkvara mageskifter 1495 sine 2 brydegårde i Højby mod at få en del gods i Skåne. Og samme år får Laxmand i en proces ved kongens retterting af kong Hans dom for, at godset er hans. Laxmand mageskifter godset med Esrum 1495. Foruden dette gods afgiver han tillige 2 gårde i Hvidovre, dengang Smørum, men nu Sokkelund herred, 3 gårde i Asmindrup, 1 gård i Løve og 2 gårde i Sønder Jernløse. Laxmand får til gengæld 2 gårde på Kullen og hele Holløse i Holbo. 

(2)
Gudmindrup 3
Stårup 1

Jordebogen fra 1497 opremser klosterets gårde sogn for sogn. Men også hvad de enkelte gårde gav klosteret som fæsteafgift hvert år. Herunder er oplistet, hvad gårdene i dette herred gav tilsammen. Der er alene talt penge og naturalier op. Hvis gårdene skulle afholde gæsteri eller stille til arbejdsdage for klosteret (hoveri) blev det også nævnt i jordebogen, men det er ikke talt op her.

Årlig indtægt af herredet i følge jordebog fra 1497
Rug 7 pund, 12 skæpper
Byg 22 pund, 6 skæpper
Penge 1 mark, 13 skilling

Mål og vægt og penge