Esrum Kloster i Sokkelund herred

Esrum Kloster

Esrums gods

Herredets kirker

Mål og vægt og penge

                         

Esrum Kloster havde hovedparten af sit gods i nærheden af hjemsognet Esbønderup. Dette gjaldt ikke Sokkelund herred, som lå et stykke fra kerneområdet, og hvor klosteret havde nedenstående gods. Tal i (parentes) fremgår ikke af jordebogen fra 1497. Der kan være tale om gods, der er erhvervet senere, men mest om gods, som er solgt eller mageskiftet før 1497.

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Sokkelund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvidovre Hvidovre

2

Erik Axelsen Valkendorf pantsætter 1491 2 gårde i Hvidovre til Vor Frue i Roskilde. Klosterforstander Marquard Tinghus giver gårdene til Poul Laxmand som betaler klostret pantet og mageskifter gårdene med Esrum 1495. Foruden dette gods afgav Laxmand tillige 16 gårde og 4 brydegårde i Hørve og 3 i Gudmindrup og 1 i Stårup i Odsherred, 1 gård i Vig i samme herred, 3 gårde i Asmindrup, 1 gård i Løve og 2 gårde i Sønder Jernløse. Laxmand får til gengæld 2 gårde på Kullen og hele Holløse i Holbo.

Gentofte Ordrup

(1)

Mageskifte med Jon Reinmodsen 1248, hvor klosteret får Lille Værløse og afgiver gods i Lynge, godset her samt godset i København.

(1)

Absalon mageskifter gods her med Tømmerup 1170.
Gentofte

(1)

Kongens-Lyngby Lundtofte (4) Hvordan gårdene er erhvervet af Esrum vides ikke, men de mageskiftes 1489 med kong Hans for indtægterne af Tikøb kirke i klostrets hjemmeområde.
?? København

(1)

Mageskifte med Jon Reinmodsen 1248, hvor klosteret får Lille Værløse og afgiver gods i Lynge, godset her samt godset nedenfor.
Skt.-Peders København

(1)

Borgmester i København Arild Kruse skøder 1446 gården Nørre Kvarter Matrikel 7 (Gammel Torv 18) til borgeren Peder Lassen. 1475 skifter arvingerne, enken, fællessønnen  og 2 sønner fra et tidligere ægteskab, Laurits og Jeppe Petersen, repræsenteret af deres mors bror, roskildekantoren Odde Hansen. Enken Mette arver gården. Mettes egen søn med Peder Larsen, Hans Petersen, blev munk i Esrum, men siden overgik til Hovedø Kloster i Oslofjorden som skriftefader . Han har også lod i den. Han testamenterer 1485 gården til sin farbrors søn, Oluf Bæyentsen i Soderup, men har stadig rettigheder. Mette gifter sig igen med Laurits Skrædder. Han sælger1487efter Mettes død gården til Esrum. Han sælger yderligere 2 gårde. Hovedø Kloster overlader Hans Petersens andele i gården til Esrum, da Hans dør 1488.
Skt.-Clemens

(2)

Laurits Jeppesen Skrædder sælger 1487 yderligere 2 gårde til Esrum og sin kones søn, Hans Petersen, der var blevet munk i Esrum. Gårdene er matrikel 222-23 i Vester Kvarter, Vestergade nr. 9  (Strøget). Handelen bekræftes i brev 1488.
Vor Frue

(1)

Niels Gagge til Fårebæk i Skåne sælger 1427 sin gård matrikel nr. 26 i Frimands Kvarter, i dag Vimmelskaftet 34 (Strøget), til mester Johan Brandt, bymand i København. Hans enke Clemens Ullebrandtsdatter sælger 1464 gården til væbner Jeppe Clausen Godov, borgmester i København. Denne testamenterer 1479 gården som sjælegave til Æbelholt kloster. Dette mageskiftede 1481 og gav gården til Esrum mod til gengæld at få gods i Holbo og Lynge. 1482 blev grunden opmålt og stadfæstet i et brev fra kong Hans.

Jordebogen fra 1497 opremser klosterets gårde sogn for sogn. Men også hvad de enkelte gårde gav klosteret som fæsteafgift hvert år. Herunder er oplistet, hvad gårdene i dette herred gav tilsammen. Der er alene talt penge og naturalier op. Hvis gårdene skulle afholde gæsteri eller stille til arbejdsdage for klosteret (hoveri) blev det også nævnt i jordebogen, men det er ikke talt op her.

Årlig indtægt af herredet i følge jordebog fra 1497
Penge 10 skilling

Mål og vægt og penge