Esrum Kloster i Merløse herred

Esrum Kloster

Esrums gods

Herredets kirker

Mål og vægt og penge

                         

Esrum Kloster havde hovedparten af sit gods i nærheden af hjemsognet Esbønderup. Dette gjaldt ikke Merløse herred, hvor klosteret havde nedenstående gods. Tal i (parentes) fremgår ikke af jordebogen fra 1497. Der kan være tale om gods, der er erhvervet senere, men mest om gods, som er solgt eller mageskiftet før 1497.

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Merløse Sønder-Asmindrup Asmindrup 3 En enkelt gård blev pantsat 1492 af væbneren Erik Mus til rigshofmester Poul Laxmand til Vallen. Senere på året pantsætter Mus yderligere 3 gårde og disse transaktioner bekræftes ved juletid af kong Hans. Laxmand mageskiftede gårdene med Esrum 1495. Foruden dette gods afgav han tillige 2 gårde i Hvidovre, dengang Smørum, men nu Sokkelund herred, 16 gårde og 4 brydegårde i Hørve og 3 i Gudmindrup og 1 i Stårup i Odsherred, 1 gård i Vig i samme herred, 1 gård i Løve og 2 gårde i Sønder Jernløse. Laxmand får til gengæld 2 gårde på Kullen og hele Holløse i Holbo.

Sønder-Jernløse Mogenstrup 1 Ridderen Olaf Ged  til Rössjöholm i Skåne solgte godset til  rigshofmester Poul Laxmand til Vallen 1494. Han solgte samtidig gods i Løve. Den anden halvdel af gården ejedes af Anne Arvidsdatter Båd. Hun overdrog den til Laxmand i et mageskifte 1495, hvor hun i stedet fik en gård i Førslev, Ringsted herred. Laxmand mageskiftede gårdene med Esrum 1495. Foruden dette gods afgav han tillige 2 gårde i Hvidovre, dengang Smørum, men nu Sokkelund herred, 16 gårde og 4 brydegårde i Hørve og 3 i Gudmindrup og 1 i Stårup i Odsherred, 1 gård i Vig i samme herred, 3 gårde i Asmindrup, 1 gård i Løve. Laxmand får til gengæld 2 gårde på Kullen og hele Holløse i Holbo.

Snævre 1

Poul Laxmand ejede gården og mageskiftede den med Esrum 1495. Foruden gården her afgav han tillige 2 gårde i Hvidovre, dengang Smørum, men nu Sokkelund herred, 16 gårde og 4 brydegårde i Hørve og 3 i Gudmindrup og 1 i Stårup i Odsherred, 1 gård i Vig i samme herred, 3 gårde i Asmindrup, 1 gård i Løve. Laxmand får til gengæld 2 gårde på Kullen og hele Holløse i Holbo.

Jordebogen fra 1497 opremser klosterets gårde sogn for sogn. Men også hvad de enkelte gårde gav klosteret som fæsteafgift hvert år. Herunder er oplistet, hvad gårdene i dette herred gav tilsammen. Der er alene talt penge og naturalier op. Hvis gårdene skulle afholde gæsteri eller stille til arbejdsdage for klosteret (hoveri) blev det også nævnt i jordebogen, men det er ikke talt op her.

Årlig indtægt af herredet i følge jordebog fra 1497
Rug 2 pund, 19 skæpper 12 skæpper mel af mølle
Byg 6 pund
Lam 2
Gæs 2
Høns 4
Penge 3 skilling

Mål og vægt og penge