Sokkelund herreds kirkesogne

Forstørret kort

Herrederne

Sjællandske kirker

Kirkegods i København

Sogne i området

Gods i herredet

                                                            

Bispedømmets indtægter af Støvnæs herred var baseret på len og tiender af sognekirkerne. Herredets kirker samt de institutioner i Roskilde, som ejede gods i sognene fremgår af oversigten her (patronatsret vil sige: Hvem har ret til at udnævne præsten, årstallene er kirkebygningens oprindelsesår, de farvede knapper angiver de ældste deles oprindelige byggemateriale):

                                                        

Sogn

Bispetiende Patronatsret Bispegods Domkapitlet Agnethe kloster Clara kloster Vor Frue Kloster Andre klostre Adels- og krongods m.m. Matriklen 1682

Herlev

1450  ( )

Ikke nævnt i middelalderlige bisperegnskaber. Hørte tidligere til Smørum herred. Bispen                                              Johannes Døbers præbende ejer 2 gårde i Herlev. Serreslev præbende ejer 2 gårde i Herlev.

                                      

     

Antvorskov ejer 2 gårde i Tutterup

 

                                                             

 • Niels Ovesen Jernskæg nævnes af Herlev 1395.

 • Niels Jensen Buk til Herlev 1410.

 • Tubberup landsby bliver 1672 til hovedgården Hjortespring, som 1771 udparcelleres til 11 gårde.

Herlev: 17 gårde, 9 huse 168 tdr.

     - Hjortespring: 1 gård, 7 huse, 88 tdr.

               I alt: 18 gårde, 16 huse, 256 tdr. hartkorn

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                

 

Bispens Hjortholm len
Gladsaxe

1180 ( )

Bispen Under Hjortholm len hørte 5 gårde i Gladsaxe, 1 i Mørkhøj, 1 i Tubberup Fang og 1 i Buddinge. Under Hjortholm len hørte 1 hovedgård i Bagsværd, som havde en enkelt gård under sig. Bispen ejede yderligere 7 gårde i Bagsværd, 1 i Mørkøv og 4 i Gladsaxe. Skt. Annes kapelalter ejer 3 gårde i Buddinge & 1 i Gladsaxe. Johannes Evangelistens Alter ejer 1 gård i Buddinge. Andreas Apostels Alter ejer 1 gård i Buddinge. Skt. Olai Alter ejer 1 gård i Gladsaxe.   Klosteret ejer 1 gård i Gladsaxe   Æbelholt kloster ejer 1 gård i Bagsværd, som det mageskifter til bispen.
 • Peder Nielsen (Lunov?) af Bagsværd kendes 1347.

 • Niels Butinge Rani nævnes til 2 gårde  i Buddinge 1335.

 • Bagsværdgård oprettes af 10 gårde 1663.

                                                                                 

 

Gladsaxe: 15 gårde, 2 huse 173 tdr. 

    - Buddinge: 20 gårde, 5 huse, 179 tdr. 

    - Mørkhøj: 9 gårde, 9 huse, 81 tdr. 

    - Bagsværd: 7 gårde, 4 huse, 55 tdr. 

    - Hovgården: 1 gård, 0 huse, 40 tdr. 

               I alt: 52 gårde, 20 huse, 529 tdr. hart.

Brønshøj*    1180 Bispen Under Hjortholm len hørte hovedgården Husum med samt 7 gårde, hovedgården Utterslev også med 11 gårde, 1 gård i Brønshøj og 9 i Emdrup. Serreslev præbende ejer 1 gård i Brønshøj samt pengeafgift af Serreslev. Dalby præbende ejer 1 gård i Brønshøj. Vanløse præbende ejer 2 gårde i Vanløse. Åshøje præbende ejer 2 gårde i Brønshøj.         
 • Væbner Peder Jensen af Emdrup kendes ca. 1400 og hans søn Jens Pedersen 1422.

 • Hovedgården Husumgård kom fra bispen til kronen og derefter adelige ejer.

Brønshøj: 8 gårde, 9 huse 113 tdr. 

    - Vanløse: 10 gårde, 2 huse, 110 tdr. 

    - Husum: 9 gårde, 12 huse, 99 tdr. 

    - Utterslev: 11 gårde, 9 huse, 138 tdr. 

    - Emdrup: 4 gårde, 1 huse, 60 tdr. 

    - Husumgård: 1 gård, 0 huse, 65 tdr. 

               I alt: 43 gårde, 33 huse, 587 tdr. hart.

Lyngby 1150 ( ) Bispen Under Hjortholm len hørte 5 gårde i Lundtofte og 1 i Møllerup. Bispen ejer 1 gård i Blistrup Vilhelms alter ejer 2 gårde i Lundtofte og 1 i Bilstorp.       Esrum Kloster ejer 41 gårde i Lundtofte.
 • Væbner Fritz Paris af Kongens Lyngby dør 1484.

 • Nedlagte landsbyer: Stokkerup, Møllestrup, Bilstorp, (måske Gentofte). Opslugt af Dyrehaven.

 • Hovedgården Frederiksdal  ligger ved Furesøen.

 

Lyngby: 21 gårde, 21 huse 219 tdr. 

    - Virum: 13 gårde, 14 huse, 121 tdr. 

    - Brede: 1 gård, 0 huse, 11½ tdr. 

    - Fuglevad: 1 mølle, 0 huse, ½ tdr. 

    - Lundtofte: 10 gårde, 5 huse, 75 tdr. 

    - Frederiksdal: 1 gård, 0 huse, 21 tdr. 

               I alt: 48 gårde, 40 huse, 463 tdr. hart.

Gentofte 1100 Bispen Under Hjortholm len hørte 12 gårde i Gentofte, 6 i Mellemstrup og 1 i Ordrup.         Esrum Kloster ejer 1 gård i Ordrup.
 • Der er 20 gårde i den kirkeejede by. 

 • Nedlagte landsbyer: Jacobstorp (Ibstrup), Mellerup. Opslugt af Jægersborg Hegn.

 • Hvidøre var et kongeligt smålen, som forlenedes til kongelige læger, herolder o. lign. 

 

Gentofte: 19 gårde, 15 huse 191 tdr. 

    - Gl. Vartov: 1 gård, 0 huse, 11 tdr. 

    - Vangede: 14 gårde, 6 huse, 140 tdr. 

    - Ordrup: 8 gårde, 6 huse, 53 tdr. 

    - Tårbæk: 1 gård, 8 huse, 3 tdr. 

    - Skovshoved: 0 gårde, 1 hus, ½ tdr. 

    - Hvidøre: 0 gårde, 1 hus, ½ tdr. 

    - Gentoftegård: 1 gård, 0 huse, 65 tdr. 

    - Jægersborg: 1 gård, 10 huse, 221 tdr. 

               I alt: 46 gårde, 63 huse, 666 tdr. hart.

 

St. Magleby (1200 ) 1600 Sognet er nævnt i de middelalderlige fortegnelser, men det er ikke angivet, hvor tienden skal betales Bispen           Sortebrødreklostret i Roskilde ejer 1 bod i Nyenstræde i Dragør. Antvorskov ejer naboboden.
 • Ejet af biskoppen i Lund i middelalderen.

 • Befolket af hollændere 1521.

 • Dragørs middelalderlige kirkebetjening tillagt Gråbrødrene i København. Efter 1521 søgte Dragørboerne Tårnby kirke, fordi kirkesproget i sognet blev hollandsk/plattysk.

 

Store Magleby: 100 gårde, 17 huse 252 tdr.

    - Ladegården: 1 gård, 0 huse, 80 tdr.

    - Saltholm: 0 gård, 0 huse, 92 tdr.

    - Dragør: 2 gårde, 65 huse, 2 tdr.

               I alt: 103 gårde, 82 huse, 427 tdr. hart.

 

Tårnby 

(Borby)

1100  ( ) Bispen Under bispelenet København, ejede bispen 4 gårde i hhv. Tårnby og Borby samt 5 i Ulstrup.          
 • Ejet af kapitlet ved Vor Frue i København. 

 • Det var før København bredte sig ud over Amager et meget stort sogn.

Tårnby: 14 gårde, 24 huse 100 tdr.

    - Maglebylille: 18 gårde, 3 huse, 140 tdr.

    - Tømmerup: 14 gård, 11 huse, 88 tdr.

    - Skjeldgårde: 4 gårde, 1 huse, 4 tdr.

    - Rårupgård: 1 gård, 0 huse, 13 tdr.

    - Ullerup: 6 gårde, 0 huse, 45 tdr.

    - Viberup: 2 gårde, 0 huse, 35 tdr.

               I alt: 97 gårde, 84 huse, 751 tdr. hart.

Valby

Udskilt af Hvidovre

Nuv. kirke er bygget efter reformationen Bispen Under bispelenet Serritslev ejede bispen  11 gårde i Valby, 9 i Vigerslev samt 8 i Nyby.          
 • Ingen hovedgårde.

 

Valby: 13 gårde, 25 huse, 118 tdr.

               I alt: Se Hvidovre

Solbjerg

(Frederiksberg i dag)

Nuv. kirke er bygget efter reformationen Bispen Under bispelenet Serritslev, som lå i sognet, ejede bispen foruden hovedgården 11 gårde og 13 i Solbjerg.          
 • Ingen hovedgårde.

 

Ny Amager (Solbjerg): 19 gårde, 14 huse 196 tdr.

    - Falkonergården: 1 gård, 0 huse, 1 tdr.

    - Prins Frederiks Gård: 1 gård, 0 huse, 7 tdr.

               I alt: 22 gårde, 14 huse, 212 tdr. hart.

Sundby

Udskilt af Tårnby

Nuv. kirke er bygget efter reformationen Bispen Under bispelenet København, ejede bispen 6 gårde i hhv. Sundbyøster og -vester           
 • Ingen hovedgårde.

 

Sundbyvester: 13 gårde, 21 huse 84 tdr.

    - Sundbyøster: 14 gårde, 15 huse, 119 tdr.

               I alt: Se Tårnby

Kastrup

Udskilt af Tårnby

 

Nuv. kirke er bygget efter reformationen Bispen Under bispelenet København, ejede bispen 4 gårde i hhv. Kastrup og Tømmerup, 6 i Lille Magleby, 10 i Søndermagle. Saltholm var også bispeejet.          
 • Kastrup underlagt københavnerkapitlet. 

 • Saltholm hørte til Kastrup.

 

Kastrup: 11 gårde, 3 huse 77 tdr.

               I alt: Se Tårnby

Københavnske kirker   Vor Frue kapitel i København   I København, som bispen var herre over, ejede bispestolen 155 gårde, 432 grunde og 44 boder. Helligåndshusets præbende ejer 4 boder i København. Johannes Evangelistens Alter ejer 1 gård og 3 boder i København. Skt. Agathes Alter ejer 1 gård i København. Skt. Lucii Alter ejer 1 gård i København. Barbaraalteret ejer 1 gård i København.       Æbelholt ejer 1 gård i Skt. Peders sogn (Krystalgade). Esrum Kloster ejer 1 gård i København. Knardrup kloster ejer flere gårde i København. Antvorskov ejer også 8 gårde. Den ene af disse er opdelt i hele 13 boder.

 

Købstæder indgik ikke i matriklen, som var lavet som grundlag for jordskat af landbruget.

Rødovre* (1300 ) 1664 Ikke nævnt som sogne i de middelalderlige bisperegnskaber. Udskilt fra Hvidovre sogn i middelalderen. Bispens fadebur ejede 3 gårde i Rødovre, som i middelalderen var en del af Hvidovre sogn.         Der hører 12 gårde til Sorø Klosters hovedgård Ovre i Hvid- og Rødovre. Sorø Kloster ejer bygård i København.
 • Københavns kapitel ejer kirke og gods.

 • Kronlenet Islev på 6 gårde kendt 1538, nedlagt 1574. Det var forlenet til Sofie Podebusk, enke efter Albert Ravensberg. Hun havde lenet frit og på livstid, til hun døde 1540.

 • Det tidligere kronlen blev oprettet som Islevgård 1795.

 • Tostegård var en enestegård ved Roskildevej.

 

Rødovre: 13 gårde, 5 huse 133 tdr.

                I alt: 13 gårde, 5 huse, 133 tdr. hart.

 

Hvidovre* 1100 Universitetet Bispens fadebur ejede 8 gårde i Hvidovre samt hovedgården Avedøre. Bispen ejer 1 gård i Hvidovre. Serreslev præbende ejer 2 gårde i Vigerslev. Hersted præbende ejer 2 gårde i Hvidovre og 3 i Valby. Vanløse præbende ejer 1 gård i Hvidovre. Jyllinge præbende ejer 2 gårde i Hvidovre.     Vor Frue kloster ejer gods i Hvidovre. Esrum Kloster ejer 1 gård i Hvidovre. Der hører 12 gårde til Sorø Klosters hovedgård Ovre i Hvid- og Rødovre.
 • Annekskirke til Københavns Vor Frue. Universitetet har kaldsret.

 

Hvidovre: 18 gårde, 14 huse 202 tdr.

    - Vigerslev: 8 gårde, 11 huse, 90 tdr.

               I alt: 39 gårde, 50 huse, 410 tdr. hart.

* I middelalderen under Smørum herred.

Det oprindelige Støvnæs herred, som senere kom til at hedde Fleskum og til slut Sokkelund herred hørte sammen med Ølstykke og Smørum herreder (med Lille herred) til Københavns len. Der var 1651 468 gårde i herredet fæstet af 504 jordbrugere. Langt de fleste fæstemål (464) hørte under kronen, men Universitetet havde 40 fæstere i herredet. Krongodset var samlet gennem mageskifter med kirkelige institutioner, mest kapitlet i Roskilde. Søllerød hører senere til Sokkelund, men i middelalderen under Lynge. I matriklen 1682 er lenet afløst af Københavns Amt, som omfatter Amager Birk, Københavns Birk, Smørum herred ( ), Lille herred, Ølstykke herred og Hørsholm Birk (de sydligste sogne i Lynge herred). Et birk er en selvstændig retskreds inde i et herred. Sokkelund herred bestod af Amager Birk ( ) og Københavns Birk ( ). Hovedbyer er angivet med fed skrift, kirkebyer er understreget og hovedgårde er angivet med kursiv. Københavns birk havde 1682 263 gårde, 233 huse og 3003 tdr. hartkorn. Amager Birk havde 200 gårde, 188 huse og 1179 tdr. hartkorn. Det samlede Københavns Amt havde med godset her i Sokkelund (, ), sognene i Smørum ( ), sognene i Lille ( ), sognene i Ølstykke ( ) og sognene i Hørsholm Birk ( ) 1279 gårde, 1036 huse og 12.676 tdr. hartkorn.