Bispegods i Støvnæs/Fleskum/Sokkelund herred

Borge i området: København

København

Bispegods

Kirker i herredet

Gods i herredet

Hovedgårde: Serritslev

                                                                    

Under Roskilde bispestol hørte grunde med bygninger i København, en hovedgård i Serritslev og strøgods på Amager, som hørte under Københavns slot og len. Endvidere en del gods, under borgen Hjortholm:

I brevene fra Roskildegård er herredet beskrevet i afsnit S "Sockelundtz herrit, som tilfornn kalledis Stöffnes herritt". Der er også nævnt noget gods i herredet, som ikke er omtalt i jordebøgerne. Det er oplistet på denne oversigt for sig selv. Det fremgår tydeligt, at bispestolen nærmest opkøbte gods i Bagsværd i nærheden af bispeborgen Hjortholm.

Sogn Byer Gårde Noter
Gladsaxe Mørkøv 1 Landstingsvidne på bispedømmets ejerskab af dette gods fra 1458.  Brev S.1, 3   
Gladsaxe 2 Anne Pedersdatter Jernskæg, enke efter Mikkel Rud, skødede ½ bol til Clara Kloster 1406, men en handel mellem kloster og bispestol gav sidstnævnte godset.

                                                                                                                                                                                                                 

Brev S.5 

2 Evert Moltke til Hegnet mageskifter 1377 gården her med sin bror Cort, og får til gengæld Rejmetorp Mølle. Brev S.11 
Bagsværd 2 Karine Olufsdatter af Farum skødede godset til bisp Niels 1388. I Hjortholm len er der mere gods i Bagsværd. Brev S.6
3 Peder Symble, Niels Backe, Svend Pedersen og Svend Mogensen udsteder skøde til bispestolen på dette gods. I Hjortholm len er der mere gods i Bagsværd. Brev S.20  
1 Johan Olufsen Bjørn til Søholm skødede godset til bisp Peder 1400. I Hjortholm len er der mere gods i Bagsværd. Brev S.12
1 Bodil Pedersdatter, enke efter Niels Jensen af Bagsværd, pantsatte godset til Per Nielsen 1349. Dette pant opkøbes af bispen. I Hjortholm len er der mere gods i Bagsværd. Brev S.10
Lyngby Blistrup 2 Merde Henriksdatter skøder godset til bisp Peder 1390 efter, at der 1377 har været en retstvist. Brev S.2, 15 
Hvidovre Hvidovre 1 Mageskifte mellem degnen i København og bispen, hvor bispen fik godset her, degnen noget gods i Kollekolle. Brev S.4  
Værløse** Kollekolle

1

Lille-Værløse 1 Bo Falk til Vallø mageskifter 1360 med biskop Henrik Geertsen, så at bispen får godset her, Vallø gods i Bjæverskov Brev S.17

* I brevene i afsnit T "Wdj ett lidet formaled skrin" er der i brev 9 en henvisning til det store sildefiskeri i Øresund. Der står nemlig, at bispen har ret til at opkræve told hos fiskerne i området mellem København og Køge (altså Køge Bugt) af de sild, de fanger. 

** Smørum herred.

Kirkernes bispetiender blev afregnet, som det fremgår her:

Herred Sogn Bispetiende hører under
Støvnæs Vridsløsemagle Bispens Hjortholm len
Gladsaxe
Brønshøj
Lyngby
Gentofte
Bagsværd Senere under Gladsaxe Sogn
Borby
Magleby
Tårnby Præbende
Københavnske kirker Vor Frue kapitel i København