Bispegods i Bjæverskov herred

Bispegods

Kirker i herredet

Gods i herredet

Hovedgårde: Lellinge, Hastrup

                                                  

Under Roskilde bispestol hørte et par len i Bjæverskov herred. De er ikke (bortset fra godset under Magleby på Stevns) registreret i godsopgørelsen 1536, fordi de på det tidspunkt var afhændet, så det vides ikke, hvor omfattende de var.

Alle biskoppens besiddelser i Bjæverskov herred endte under Vallø (fra 1721 grevskab).

I brevene fra Roskildegård er herredet beskrevet i afsnit E "Bieffuerschoffs herritt". Her er gods nævnt, som ikke er omtalt i jordebøgerne.

 

Herred Sogn Byer

Gårde

Noter
Bjæverskov
Bjæverskov Skulkerup 4

Mageskiftet 1414 med Sorø kloster, som fik det fra Ringsted kloster 1309.

-
Bjæverskov 3

Mageskiftet af bisp Oluf 1462 med Sorø kloster, som også gav bispen gård i Tune.

Brev E.1 
Vollerslev Vollerslev 2

Bonde Jensen Due får 1408 skøde på godset af Tyge Benck (Tidike Bæne) af Menstrup. Godset ender under Gjorslev len. Det blev oprindelig opkøbt fra Jens Skytte af Troels Jensen.

Brev E.3, 4 
Himlingøje Himlingøje 2

Jens Knudsen Dyre til Fuglebjerg pantsætter godset til bisp Peder 1403.

                                                                                                                                                                                            

Brev K.11
1 Bo Falk til Vallø mageskifter 1360 med biskop Henrik Geertsen, så at Falk får godset her, bispen gods i Sokkelund Brev S.17

Kirkernes bispetiender blev afregnet, som det fremgår her:

Herred Sogn Bispetiende hører under
Bjæverskov Lidemark Bispens Lellinge len
Vollerslev
Gørslev
Bjæverskov
Himlingøje Fadeburet i Roskilde
Herfølge
Vallø Bispens Tureby len
Tårnby
Hårlev
Jenslev
Vråby
Sæder