Bispegods i Tune herred

Bispegods

Kirker i herredet

Gods i herredet

Hovedgårde: Magleby (Stevns), Bistrup (Sømme), Solrød, Kapelsgården, Snoldelev

Fadeburet under selve bispegården i Roskilde havde gods i Tune herred. Under Roskilde bispestol hørte også noget  selvstændigt gods i Tune herred. Endelig hørte gårde under Magleby len i Stevns herred også hjemme i Tune herred. I brevene fra Roskildegård er herredet beskrevet i afsnit X "Tune herrit". Her er gods nævnt, som ikke er omtalt i jordebøgerne (mærket *).

Sogn Hovedgård Byer Gårde Noter
Tune Fadeburet Exactio Cappelæ 1 Kappelsgården (med forbindelse til kapellet for den hellige Margrete af Højelse) var en hovedgård.
Reerslev Reerslev 2

Ridderen Anders Olufsen af Tystofte skøder bisp Peder godset 1399. Handelen omfattede også 2 gårde i Lille.

Brev D.6 
1

Mageskiftet af bisp Oluf 1462 med Sorø kloster, som også gav bispen gårde i Bjæverskov.

Brev E.1 

Stærkende 4*

Evert Grubbe skødede bisp Peder 1 bol jord her og 4 i Flakkebjerg 1402.

Brev X.11
Jersie * Jersie 3*

En Eskild Brødpenge skøder godset til fra Ide 1369. En skødeversion kendes også fra 1375. Ide skøder 1378 godset til Gese Clausdatter Bosendal. Det kommer herefter i hænderne på Bonde Jensen Due. Denne skødede godset til bisp Peder 1408. 

Brev X.3, 4, 6

4*

Tyge Benck af Menstrup skødede godset til bisp Peder 1408. 

Brev X.13
Karlslunde * Karlslunde 2*

Åge Steeg udsteder 1387 brev på noget gods til Fikke Moltke, som bispen senere overtager. 

                                                                                                                                                                                         

Brev X.9

Snoldelev Snoldelev Hastrup* 1
Snoldelev 1

Niels Hansen af Kværkeby giver 1345 skødebrev til NN Gønchesen på godset.

Brev X.13

Snoldelev* 4*

Adam Torbensen udsteder 1336 brev til Falk Halle om 1 bol jord.

Brev X.16
Solrød Solrød Solrød* 1* Godset er ikke noteret i jordebøgerne. Solrød hørte sammen med Mosede efter reformationen under Skjoldenæs
1568-1576  Holger Rosenkrans til Boller forlenes frit med godset.
1576-1588 Godset henlægges under København
1588-1596 Arild Hvitfeld får lenet på afgift på 200 daler årligt. 

1596-

Lenet bliver definitivt lagt til København.  

I brevene er der i afsnit T "Wdj ett lidet formaled skrin" brev 9 en henvisning til det store sildefiskeri i Øresund. Der står nemlig, at bispen har ret til at opkræve told hos fiskerne i området mellem København og Køge (altså Køge Bugt) af de sild, de fanger. 

Kirkernes bispetiender blev afregnet, som det fremgår her:

Herred Sogn Bispetiende hører under
Tune Greve Fadeburet i Roskilde?
Karlslunde
Kildebrønde
Kastrup
Solrød
Jersie
Skensved
Havdrup
Snoldelev
Tune
Reerslev
Vindinge