Reerslev
Vindinge

Brugsstørrelser

Kirker i herredet

Matrikelkortet fra 1805 her til venstre viser, at der da var 11 gårde i landsbyen, hvoraf 1 var præstegård.

                                                                     

Reerslev var hovedby i Reerslev-Vindinge sogn (og sognekommune). I dag er de to sogne skilt ad, idet Vindinge hører til Roskilde, Reerslev til Høje-Taastrup kommune. Ved matriklen 1682 var der i Reerslev 21 gårde, 0 huse 117 tdr. hartkorn. I middelalderen ejedes Reerslev af følgende ejere (og der stod Roskilde på det hele):

Antal gårde Ejerforhold 1568
Roskilde bispestol
Alter i Roskilde domkirke (Primæ Vor Frue alter).
Alter i Roskilde domkirke (Maria Magdalene alter).
Agnete kloster i Roskilde (gården blev 1572 lagt under Tryggevælde Len).
Vor Frue Kloster ejede gods 
Sorø Kloster ejer 2 gårde
Kildebrønde præbende ejer 1 gård
 De 6 præbender ejer 1 gård
Duebrødre præbende ejer 2 gårde
Portionen Valby ejer 2 gårde 
Kalenteprocuratoriet ejer 1 gård
Skt. Vincents Alter ejer 1 gård 
Skt. Michaels Alter ejer 3 gårde
Kristne Sjæles Alter ejer 1 gård
Portionen Bukkerup ejer 1 gård

I sognet i øvrigt: