1435              Skt. Peters alter

Skt. Peter apostelens Alter

Tryk på kortet, hvis du vil se herredsnavne

Skt. Peter alter havde gods i 4 herreder med hovedparten i Bårse herred. Desuden ejede alteret en residens i Roskilde.

                                            

I alt 6 bol og 2 byhuse.

Altre

Altrenes placering

                                                  

Bona alteris S. Petri Apostolii

Skt. Peter apostelens alters vikardømme og gods er grundlagt 29/7 1435. Hvor alteret lå i kirken ved vi ikke. I Roskilde ejede alteret en gård i Tyvestræde (Lammegade) og en gård, hvor alterets possessor (indehaveren af indtægterne, oprindeligt alterpræsten, vikaren) boede (en residens). Godset lå i disse herreder:

Summarum 1568
Byg 1 læst, ½  pund
Lam 1
Gæs 4
Høns 16
3 læs
Penge 1 mark

Mål og vægt og penge