Apostlen Peters alter i Sømme herred

Peter apostlens alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                      

Alterets gods i Sømme herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Sømme ?? Roskilde  1

Gård i Tyvestræde