Skt. Katrines yngre alter i Tune herred

Skt. Katrines yngre alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                      

Alterets gods i Tune herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Tune Reerslev Stærkende 1

Gården var en del af det indstiftelsesgods, Niels Esbernsen Bille gav 1436. Godset her er ikke anført i jordebogen 1568.  Gården gav 3 pund korn og 2 skilling grot i fæsteafgift. Gården gled tilbage til Billes arvinger, da han døde. Den endte hos Knud Nielsen (Dyre) til Fuglebjerggård.