1487           Alle kristne sjæles alter

Tryk på kortet, hvis du vil se herredsnavne

Alle kristne sjæles alter havde gods i 2 herreder Sømme og Tune.  Desuden ejede alteret 1 gård i Roskilde.

I alt 1 bol og 1 byhus.

Altre

Altrenes placering

                                                   

Bona alteris animarum

Alle kristne sjæles alters vikardømme og gods er grundlagt 1487 i Helligtrekongers Kapel. Vi ved altså, at alteret stod (25) i kapellet, men hvor i kapellet ved vi ikke. Det var et meget beskedent vikardømme. I Roskilde ejede alteret en gård, som 1568 var lejet ud til Lauris Druchen.

Summarum 1568
Byg 1½  pund
Lam 1
Gæs 1
Høns 2
Penge 21 skilling

Mål og vægt og penge