Alle kristne sjæles alter i Sømme herred

Alle kristne sjæles alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                      

Alterets gods i Sømme herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter

Sømme

?? Roskilde 1

  -