1487

Biskop Niels Skave rager uklar med kongemagten. Stridens æble er noget så småt, som hvem der skal have bøden fra en drabssag i Roskilde. Uenigheden handler om, hvilken af byens 4 retskredse udåden er begået i. Og hvor grænserne mellem kredsene går.

Kong Hans holder i marts retterting på bispegården i Roskilde. Til stede er kongen og hans råd (rigsrådet, hvor biskopperne var den fornemste del) og borgmesteren i Roskilde, Jens Kruse.

Alle kristne sjæles alter i Hellig trekongers Kapel oprettes. Vikardømmet havde gods i Sømme og Tune herreder.  Desuden ejede alteret en gård i Roskilde.

Skt. Johannes  alters vikardømme i Helligtrekongers kapel oprettes. Alteret havde gods i Roskilde og i 4 herreder, mest i Ods ved Ulstrup og i Tuse ved Udby.

  Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle