1486

Kong Hans fastsætter, at borgere i Roskilde ikke umiddelbart må stævnes for en anden domstol end retten i Roskilde. Det fastslås også, at nye beboere skal betale samme skat af en gård / et hus, som dem, der boede der før, betalte. Så er man fri for at skulle taksere ejendomsværdier hver gang, der kommer en ny ejer.

Der bliver lavet en selvstændig registrering af bispelenet Ralswiek samt for grevskabet Streu, de to største bispelen på Rygen.

Forrige år     Næste     Kort    Register    Tidstavle