1485

Bisp Oluf Mortensen dør, og begraves i Domkirken. Poul Helgesen skrev vedr. Oluf Mortensen, at “efterfølgerne blev stadig ringere og ringere”.

Kong Hans´ kansler, Niels Skave, bliver hans efterfølger. Han viste sig at være ødsel og trættekær. Således begyndte han straks, da han blev biskop, med at føre retssager mod kongen for at få København tilbage til bispesædet. Bisp Niels havde været kansler i bare to år, før han blev biskop. For mindre adelsfolk var kongstjeneste/kanslerjob en adgangsbillet til et bispesæde, så Niels var meget heldig med de to år. Kansleren var leder af kongens kontor (kancelli), og under sig havde han sekretærer og skrivere, alle med en præsteuddannelse (de kunne latin) og de fleste var adelige (så at ikke borgerlige skulle herse med adelige). Den vigtigste underembedsmand var renteskriveren, som førte statens regnskaber.

Algade 8 skødes af kannikken Peter Reberg til Skt. Erasmus alter i Domkirken. Indtil husene bliver apotek, er de i kirkens eje.

 

 Jens Pedersen er ikke længere ærkedegn. Om han er død eller overgået til et andet embede vides ikke. Hvem der afløser ham vides heller ikke.

Helligkors alter i Birgitta kapel oprettes. Clement Hare nævnes som boende i et stenhus i Roskilde og hans titel er evig vikar (perpetuus vicarius) ved Helligkors Alter.

  Forrige år     Næste     Kort    Register    Tidstavle