1530              Poul Helgesen 
Karmeliterklosteret i Helsingør
Tausen og Rønnow
Humanismen

Noget af det, der i de sidste år bragte kirken i vanry var handelen med afladsbreve (billedet). Købte man sådan et brev hos en af pavens agenter, fik man garanti for, at man kom lettere i Himmelen. Paven skulle bruge mange penge til sin nye Peterskirke i Rom.

Munken Paul Helgesen fra karmeliterklostret i Helsingør blev kannik i Roskilde.

Lektor Poul Helgesen var ikke blot det lutherske kætteris fanatiske modstander, men også den katolske kirkes strenge revser.

Fra Roskilde prøvede Poul Helgesen at gribe ind i striden i København mellem lutherske og katolikker med et skrift til forsvar for den hellige messe. Hans Tausen reagerede omgående med et modskrift. Det var ikke blide ord han brugte, Poul Helgesen kaldte sin modstander en kåd og hovmodig tyran, en dåre, en æreløs skalk, der for med løgn, klafferi, bagtale, spot, skældsord og horesprog. Hans Tausen svarede bravt igen, tiltalte karmeliteren med lektor-drømmer, dit papistiske kreatur, en fabels karl og mange andre skønne ord.