1530

 

Joachim Rønnow kommer direkte ind i kirkekampen mellem katolsk og luthersk. Striden kommer til at stå om retten til at bruge Vor Frue Kirke i København. Sagen kommer for en herredag. 

Roskildekannikken Poul Helgesen blander sig i striden i København med et forsvar for den katolske kirkes hellige messe. Hans Tausen skriver omgående et modskrift. Kongen vil ikke blande sig i religionsstriden.

Alle købstæder havde pligt til at sørge for transport af gods og personer mod betaling. Derfor opstod der efterhånden lav af vognmænd i alle større købstæder. Vognmændene havde eneret på at tage sig af al befordring. Alle medlemmer af "kongens fadebur", d.v.s. kongens folk skal befordres gratis på byernes regning. Det er belastende for en by som Roskilde, der ligger i midten af alle rejseruter på Sjælland.

Forrige år    Næste     Kort    Register    Tidstavle