1529

 

Bispen Lage Urne dør på borgen Bistrup af strubebetændelse. Med ham dør den sidste rigtige biskop af Roskilde: En kirkens tjener mere end en egoistisk stormand.

 

Som efterfølger udpeges Joachim Rønnow, men han når aldrig at blive godkendt som biskop af paven. Han må betale kongen 3000 gylden for "konfirmationen", sværge ham og hans børn lydighed, love at hindre al vold mod lutherske prædikanter, anerkende kongen og rigsrådet (som han dog selv som biskop blev medlem af) som dommer i alle religiøse sager. Rønnow var ikke lutheraner, men han ønskede en reformeret kirke, der byggede på evangeliet og gav plads til både katolikker og lutheranere.

I København havde der ind til nu ikke været en særlig stærk luthersk bevægelse, men Frederik I kaldte Hans Tausen, "alle lutheraneres fanebærer" til byen og Vor Frue Kirke. Da blev den stad, "som hidtil havde været religionens og gudsfrygtens mest vedholdende tilhænger den mest forbryderiske hule for alskens ugudelighed og vanhelligelse", som roskildekannikken Paul Helgesen skrev. Ambrosius Bogbinder, en overbevist lutheraner og tilhænger af Christian II, blev samtidig borgmester.

Forrige år    Næste     Kort    Register    Tidstavle