1528

Kongen, Frederik I., prøver at redde den hensygnende handel i alle sjællandske købstæder. Problemet er Københavns vækst, men også at bønder og især adelen handler uden om købstæderne. Der udstedes en forordning, som påbyder, at der på hele Sjælland kun må holdes marked i Roskilde og Køge. Bestemmelsen er næppe blevet overholdt - og man kunne ikke på det økonomiske felt holde en by som Roskilde kunstigt i live ved forordninger. Køge klarede sig langt bedre og oplevede på denne tid en opblomstring.

Adelsmanden Ludvig Gyldenstjerne får livbrev på Duebrødre kloster mod stadig at sørge for beboernes underhold.

  Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle