1475               Kantor Peter Reberg
Kapitelboliger

Kantorer

Cantoriets økonomi

 

Algade 8
Stamtavle for slægten

Der er ikke bevaret et eneste af de mange huset, kannikkerne har boet i i byen. Men huset her - den gamle skole i Kalundborg - kan vise, hvordan husene har set ud med kamtakker og blændinger. Sådan et hus har kannikken Peter Reberg gerne villet bo i, så han købte Algade 8 i 1475. Hans købelyst er imidlertid ikke slut med dette.

Peter Reberg († før 7/1 1501) var kantor i Roskilde. 1478 køber han "en øde gård" i Skt. Ibs sogn og 1481 får han af fogeden Henning Jensen og borgmester Jens Kruse bekræftet et skøde, hvoraf det fremgår, at Peter Reberg har købt endnu en gård i Skt. Ibs sogn, denne gang af sognepræsten i Svogerslev. Han får året efter byrådets tilladelse til at inddrage en del af byens jord ved stranden og dyrke den fra sin gård i Skt. Ibs. Han fik dog ordre om, at han så ikke måtte lave flere diger, og til gengæld skulle han yde byen et større lån.

Peter Reberg skrev testamente i 1485, og alt hvad han ejede af huse og gårde og grunde blev skænket til Skt. Erasmus' Alter i domkirken. Alteret skulle til gengæld påtage sig en masse gode gerninger: I ugen før Martini dag (11. november) skulle fattige folk og peblinge (latinskoleelever) have et gratis bad i en af byens badstuer, og der skulle samtidig uddeles 100 brød, en hel tønde øl og flæsk for en hel skilling til de fattige. Hver skærtorsdag skulle 12 fattige (skiftevis kvinder og mænd) have udleveret et par nye sko og 10 alen vadmel til nye klæder. Sådan blev jord, huse og fortjenester omsat til socialhjælp i middelalderen.