1472              Skt. Erasmus' alter

Tryk på kortet, hvis du vil se herredsnavne

Skt. Erasmus' alter havde gods i 4 herreder med hovedparten i Flakkebjerg herred. Oprindeligt havde der også været gods i Lynge herred, men det var mageskiftet bort. Desuden ejede alteret gårde i Roskilde.

I alt 5 bol og 2 byhuse.

Altre

Altrenes placering

                                                

Bona alteris S. Erasmii

Skt. Erasmus' alters vikardømme og gods er grundlagt ved fundationsbrev 22/9 1472. En af de første donatorer til alteret var kantor Peter Reberg. Han forærede alteret Bjælkerup på Stevns. Skt. Erasmus fejredes 2/6. Vi ved ikke hvor i kirken, alteret lå. I Roskilde ejede alteret en gård på hjørnet af Algade og Sneversti med tilhørende boder, som 1568 var brændt ned. I Allehelgensgade ejede alteret 3 boder, som var 36 alen brede og 56 alen lange. Disse blev 14/11 1568 mageskiftet med kannik Lauge Beck til Førslev mod "en have med fiskevand" i Skt. Ibs sogn. Der kom indtægter fra disse herreder:

Summarum 1568
Rug 1  pund 
Byg 11  pund 
Grise 1
Lam 2
Gæs 2
Høns 4
Penge 7½ mark og 1½ skilling

Mål og vægt og penge