Skt. Erasmus' alter i Sømme herred

Skt. Erasmus' alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                      

 Alterets gods i Sømme herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter

Sømme

?? Roskilde 1

Gård ved Snæversti. Plus 5 boder.