1484

Landsdommer Henrik Meinstrup forpagter Snesere

 

 Jens Pedersen kendes nu som ærkedegn. Han er tillige kongens kansler.

Skt. Agathes alter grundlægges ved adkomstbrev 30/8. Vikardømmet ejede gods i 4 herreder (mest i Volborg og Ramsø herreder) efter et mageskifte med kronen 30/4 1562. Desuden ejede alteret byhuse i København og Roskilde.

Forrige år     Næste     Kort    Register    Tidstavle