1514

Henrik Meinstrup datter Anne Holgers forpagter Snesere af Skt. Agnete kloster. 

Laurids Klejnsmed, som 1511 var flyttet ind i Algade 8 (?) køber halvdelen af byggegrunden op mod Snæversti af Skt. Agnete kloster. Det var der, klosterets badstue havde ligget.

Forrige år    Næste     Kort    Register    Tidstavle