1515

Christian II får anbragt Mette Iversdatter Dyre, enke efter den svenske rigsforstander Svante Nielsen, som forstanderinde for Agnete Kloster. Hun har ikke forstand på godsdrift. Hun gøres også til priorinde.

 

Forrige år    Næste     Kort    Register    Tidstavle