1512

Bispen, Johan Jespersen Ravensberg, dør.

Ravenbergs afløser bliver den dygtige Lage Urne.

Lage Urne havde hidtil været kantor. Den næste kantor er klerken Hans Luckesen.

Skt. Agnete kloster har økonomiske problemer og må sælge en gård i Smørum for at skaffe penge. 

Forrige år    Næste     Kort    Register    Tidstavle