Kantor Hans Luckesen

Kantorer

Cantoriets økonomi

Lille herreds indtægter

I 1514 bekræfter Hans Luckesen, at han af biskop Lage Urne er forlenet med kirketienderne af Tåstrup og Ishøj kirker.